نقشه شهرستان

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

معرفی جرقویه

جرقویه یا گرکویه(سرزمین” قو “های مهاجر) منطقه ای در فاصله ۵۲ تا ۱۹۹ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان است.گویش مردم این منطقه گویش بومی گرگویه (جرقویه) بوده یا به عبارتی بازمانده زبان پارسیک یا پهلوی ساسانی که این زبان لهجه ای از زبان پهلوی اشکانی به شمار می رفته که در زمان ساسانیان در جنوب ایران رواج داشت. این شهرستان دارای دو بخش میباشد،بخش مرکزی که شامل شهر نیک آباد، نصرآباد، محمدآباد و روستاهای قارنه، سیان ،گنج آباد،حسین آباد،آذرخواران،سعادت آباد،پیکان،مزرعه عرب و حیدر آباد و بخش علیا شامل شهر حسن آباد و روستاهای دستجرد،کمال آباد،خارا،مالواجرد،اله آباد،رامشه،اسفنداران،مبارکه،احمد آباد،فیض آباد،اسد آباد میباشد،

آخرین اخبار

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

اخبار انتخابات

میز خدمات الکترونیک

جاذبه های توریستی

گزارش تصویری