آرشیو مطالب

خانه تاریخی

چشمه و آتشگاه دستجرد جرقویه در دل کویر منطقه جرقویه علیا در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق اصفهان ، چشمه ای پرآب از دل زمین می جوشد و آبگیری بزرگ را دل زمین های کویری ایجاد می کند . بر فراز تپه ای که در مجاورت این چشمه است یک عمارت چهارتاقی تاریخی قرار دارد که […]

۲ اردیبهشت ۱۴۰۱