هیئت اجرایی

به گزارش کمیته اطلاع رسانی امور اجرای انتخابات شهرستان جرقویه، محسن ریاحی فرماندار جرقویه در جلسه آموزش اعضای هیئت اجرایی با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از انتخابات حساس در نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: شهرستان جرقویه یکی از حوزه های فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی اصفهان بزرگ است و می بایست […]

۲ آبان ۱۴۰۲