فلسطین.مظلوم.غزه.بیمارستان.المعمدانی

بسم الله القاصم الجبارین بار دیگر دست دشمنان پلید و جنایت‌کار، با حمایت استکبار جهانی بخصوص شیطان بزرگ، از آستین رژیم غاصب و خبیث به خون مظلومان فلسطینی، کودکان و زنان و به پناه آمدگان در محل امن بیمارستان آغشته شد و چهره سفاک و رفتار بدتر از حیوان خود را در این نسل‌کشی، به […]

۲۶ مهر ۱۴۰۲