ملاقات مردمی

ملاقات های مردمی فرماندار دوشنبه های هر هفته میباشد.

از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم

آدرس: اصفهان، ۷۸ کیلومتری شرق اصفهان،شهرنیک آباد،فرمانداری شهرستان جرقویه

شماره تماس:۰۳۱۴۶۶۲۲۰۲۲

شماره فکس : ۰۳۱۴۶۶۲۳۱۰۰

کدپستی۸۳۷۷۱۱۳۱۳۷