کارشناس IT فرمانداری

سیدمحسن طاوسی طباطبایی

کارشناس برنامه ریزی،آمار و فناوری اطلاعات فرمانداری

شرح وظایف:

جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه

مطالعه طرح های واصله از دستگاه‌های اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب

تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

رسیدگی به اجرای نظام‌ها و روش‌ها و خط مشی‌هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین میگردد

تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

اندازه‌گیری درجه پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها

راهنمایی مقامات دستگاه‌های اجرایی مربوطه در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه‌های طرح‌ها و فعالیت‌ها

نظارت در تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و نحوه پیاده کردن آنها

شرکت در کمیسیون و کنفرانس‌های مربوطه

تهیه گزارشات تخصصی در حوزه‌های توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شهرستان

جمع‌آوری اطلاعات به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه دولت الکترونیک

همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک و پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی آنها

مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های حوزه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات

پیگیری، نصب و راه اندازی نرم افزارها و سامانه‌ها

پشتیبانی و نگهداری سامانه‌های الکترونیک اجرایی شده

همکاری و اجرای سیاستهای ابلاغی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک

تهیه نسخه پشتیبان ( Backup data ) از اطلاعات بصورت دوره ای و ارائه راهکارهای مربوطه

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایش‌ها و دوره های آموزشی مرتبط

همکاری و رفع مشکلات شبکه و اشکالات سیستمی همکاران فرمانداری و بخشداریهای تابعه