کارشناس سیاسی امنیتی انتخابات

 

نیلوفر شفیعی

کارشناس سیاسی امنیتی انتخابات

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط به ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، احزاب، گروههای صنفی و افراد متنفذ

هماهنگی و نظارت بر تأسیس و عملکرد حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری

نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری

تلاش در جهت تحقق برنامه‌های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

بستر سازی فعالیت‌های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها

حمایت، پشتیبانی، توانمند سازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان

برنامه‌ریزی، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان

بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری

هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاستهای عمومی دولت

برنامه‌ریزی و نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بخش‌ها و همچنین دهیاران

تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق

پیگیری و نظارت بر روند تشکیل پرونده‌های صنفی و سیاسی و صدور مجوزهای قانونی

تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی جرایم و تخلفات سیاسی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری

همکاری در راستای تأمین، حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی، انتظامی

تشکیل جلسات کمیته امنیتی شهرستان در مواقع برگزاری انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم

برگزاری جلسات کمیته تبادل اخبار و هماهنگی برای تشکیل شورای تأمین شهرستان و پیگیری مصوبات و عملکرد آنها

پیگیری اجرای دستورالعمل‌های امنیتی که از طرف شورای تأمین استان یا وزارتخانه ابلاغ می گردد

ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نیروی انتظامی و سایر اعضای شوراهای تأمین و شناسایی نقاط بحران خیز، افراد شرور، سابقه دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه شهرستان

انجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان

پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورود، اقامت، احوال شخصیه، تابعیت، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش‌های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

انجام امور مربوط به پناهندگان، معاودان و رانده شدگان مقیم شهرستان و اداره امور اردوگاه‌ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها، نواقص از طریق مراجع مسئول

نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مدون و ابلاغی از طرف معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط

بررسی و ارسال گزارشات مورد نیاز معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط

پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح شهرستان

بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه شهرستان

بررسی طرحهای واصله از مراجع ذیربط و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها

تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح شهرستان به مسئولین ذیربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین نامه‌های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی‌ها به مسئولان مافوق جهت رفع نواقص

برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان و اعلام به مسئولین مافوق و همکاری با حوزه‌های انتخابیه شهرستان و انجام پیگیریهای لازم جهت تأمین ملزومات برگزاری انتخابات